Dagbogsskolens grundforløbGrundforløbet strækker sig henover efteråret 2024, og er en overordnet introduktion til dagbogsskrivning og dagbogsgenrens mange muligheder. På grundforløbet arbejder vi på at etablere en egen, personlig dagbogspraksis, og udforsker i fællesskab hvordan dagbogen kan bruges til at finde ind til en personlig, fri stemme, og hvordan den kan være et privat og helende rum for tanker, følelser og levet liv. Vi taler om dagbogens aktivistiske potentiale i både vores personlige liv og i et større samfundsperspektiv, og diskuterer også dagbogen som litterær genre. Med afsæt i undervisernes egne kunstneriske praksisser, som spænder fra arbejde med teater og performancekunst til forfattervirke og billedkunst, taler vi om hvordan man kan åbne dagbogens private rum, bearbejde dagbogstekster og bruge dem som råstof i kunstneriske og litterære processer. 


Hver kursusgang består af et fagligt oplæg, samtaler i plenum, læsning af kendte og ukendte menneskers dagbøger samt en masse skriveøvelser. Alle er velkommen til at læse op fra sine dagbøger, men det er ikke et krav. Man får en skriveøvelse med hjem hver gang. Den sidste kursusgang er tilrettelagt som en redigeringsworkshop af egne selvvalgte dagbogstekster med henblik på at bruge dem i mere litterær forstand. Kurset afsluttes med en åben fest og fejring af dagbogen.

Undervisningen ligger om onsdagen, og har desuden to selvstudiemøder, hvor der er afsat ekstra tid til at skrive og gå i dybden med øvelser og refleksioner. Vi har både et aften- og et dagshold. Den sidste undervisningsgang er fælles og foregår om aftenen. Der er plads til 8 deltagere på hvert hold, og der er to undervisere pr. gang. Holdene startes op ved mindst 6 deltagere.


21. august 10-13 / 18-21

HVORFOR DAGBOG?


4. september 10-12.30 / 18-20.30 

TEKSTPRODUKTION


11. september 10-11.30 /18-19.30
Selvstudie

18. september 10-12.30 / 18-20.30  

FIND DIN STEMME


2. oktober 10-12.30 / 18-20.30

ET EGET RUM


9. oktober 10-11.30 / 18-19.30
Selvstudie

23. oktober 10-12.30 / 18-20.30

DRØMME OG ERINDRING


6. november 10-12.30 / 18-20.30

REDIGER DIN DAGBOG


13. november: 18-21

AFSLUTNING OG DAGBOGSRITUAL
Pris: 3300 kr


Ved lav husstandsindkomst kan du booke plads på forløbet med 500kr rabat 

Tilmeldning til grundforløb


Hvis du vil have en plads, kan du tilmelde dig via dette link.

Har du spørgsmål så skriv til: dagbogsskolen@gmail.comKurset bliver oprettet ved mindst 6 deltagere. Da der er et loft på antal deltagere, gælder først til mølle-princippet. Vi glæder os til at høre fra dig!Disclaimer: Dagbogsskolen er en skole for dagbogspraksis og litterær selvopdagelse. Underviserne ved skolen er ikke uddannede terapeuter, og Dagbogsskolen er derfor ikke det rette sted at arbejde med store traumer og psykisk sygdom som kan kræve professionel hjælp og vejledning.︎ dagbogsskolen@gmail.com